INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT W SPRAWACH PASZPORTOWYCH I CUDZOZIEMCÓW W ZUW W SZCZECINIE, DELEGATURA W KOSZALINIE

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  2. Przybędę do Urzędu i przed planowaną wizytą pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie mojej rezerwacji.
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Dane dodatkowe

DANE WNIOSKODAWCY:

wnioskodawcą jest osoba, której dane figurują we wniosku
Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu np. 123456789:
Email: